Наукова робота

МУЗЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ: наукові матеріали: статті, нариси, есе (ВИПУСК 8-9)

24-25 жовтня 2019 р.
відбулась Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «ВІЗУАЛЬНІСТЬ В ЕСТЕТИЧНИХ ПРАКТИКАХ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР»
 
Організаторами конференції виступили Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський обласний художній музей, соціологічна асоціація України (Черкаське регіональне відділення САУ). Конференція створила міждисциплінарне поле для полілогу філософів, соціологів, мистецтвознавців, наукових співробітників музеїв щодо теоретичного осмислення традицій та інновацій візуальної культури у контексті естетичних практик.  Розширення сфери візуальних досліджень сьогодні пов՚язано з вивченням не лише мистецтва, а й повсякденного досвіду, а також медійних та трансмедійних образів, що обумовило звернення учасників конференції до медіафілософії, візуальної антропології, візуальної соціології, теорії та практики художньої творчості, теорії дизайну. 
       За тематичними напрямами конференції буде видано збірник матеріалів.
конференціяконференція2конференція3  конференція4 конференція5 конференція6 конференція7

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція
ВІЗУАЛЬНІСТЬ В ЕСТЕТИЧНИХ ПРАКТИКАХ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Черкаси, 24-25 жовтня 2019 р.

Місце проведення: Черкаський обласний художній музей (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 259)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція

ВІЗУАЛЬНІСТЬ В ЕСТЕТИЧНИХ ПРАКТИКАХ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Мета конференції: створення міждисциплінарного поля для полілогу філософів, соціологів, культурологів, мистецтвознавців, музейних працівників для теоретичного осмислення та обговорення традицій та інновацій візуальної культури у контексті естетичних практик; дослідження визначальних маркерів їх розвитку, тенденцій та перспектив у контекстах медіа-археології, візуальної антропології, візуальної соціології, теорії та практики художньої творчості.

Напрями роботи конференції:

  • Сучасні візуальні дослідження: проблеми та перспективи.
  • Етнорегіональна специфіка візуальності: архетипи та динаміка історичних форм.
  • Візуально-пластична мова сучасного мистецтва та дизайну.
  • Візуальне мислення митця: творчість та ідентичність.
  • Естетичні практики у добу цифрових медіа: режими бачення та межові феномени.
  • Візуальність у культурно-травматичному дискурсі.
  • Музей як візуальний текст культури.

Круглий стіл: Українське мистецтво ХХІ століття: інтуїції майбутнього

Робочі мови конференції: українська, англійська. Форми участі: очна, заочна.

За результатами конференції буде видано Збірник тез та доповідей конференції. Матеріали разом із заявкою на участь у конференції надсилаються на адресу оргкомітету конференції е-mail: krapki@ukr.net до 15 жовтня 2019 р.

Заявка на участь у конференції: прізвище, ім’я, по батькові (повністю). Науковий ступінь, наукове звання. Місце роботи, посада. Публікація у збірнику. Форма участі (очна, заочна). Контактна адреса, телефон. E-mail. Потреба у житлі на час роботи конференції.

Вимоги до оформлення тез та доповідей: 

А4, шрифт Times New Roman, розмір – 14; поля – 20 мм; інтервал – 1.5.

Обсяг до 3-х сторінок.

Вартість друкованого збірника 150 грн. Електронна версія – 50 грн.

Проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції.

Інформацію для учасників може бути уточнено та доповнено:

Пушонкова Оксана Анатоліївна (голова програмного оргкомітету): 067 93 25 865;

Пономаренко Ольга (секретар конференції): 093 04 60 487;

Гуля Ольга (питання поселення та оплати публікації): 096 54 68 136.

 


 

МУЗЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ: наукові матеріали: статті, нариси, есе (ВИПУСК 6-7)

Альманах 2016


МУЗЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ: наукові матеріали: статті, нариси, есе (ВИПУСК 4-5)

Альманах 2014


ВІЗУАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: СТАТУС, ДИНАМІКА, КОНТЕКСТИ

МУЗЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ: наукові матеріали: статті, нариси, есе

Альманах 2012

Третя Всеукраїнська науково-практична конференція.

Візуальність 2013


МУЗЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ: наукові матеріали: статті, нариси, есе (ВИПУСК 3)

Альманах 2012


МУЗЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ: наукові матеріали: статті, нариси, есе (ВИПУСК 2)

Альманах 2011