«Українська революція 1917–1921: регіональний вимір»

З 19 січня по 14 лютого 2021 року у Черкаському художньому музеї діє виставка банерів «Українська революція 1917–1921: регіональний вимір», яку надано Українським інститутом національної пам’яті. Це нова наукова інформація, що презентується назагал.

Українська революція 1917–1921 років повернула нашу батьківщину на мапу світу. Після століть бездержавності українці створили власний парламент, уряд, військо, академію наук, здобули міжнародне визнання. Нинішні символи України – синьо-жовтий прапор, тризуб, гімн «Ще не вмерла Україна» обрані державними ще тоді.

Виставка розповідає про те як територіально розгорталися події Української революції, які події відбувалися у різних регіонах протягом 1917–1921 років. Географічно Українська революція 1917–1921 рр. розгорнулася на теренах українських губерній Російської імперії – Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Катеринославської, Таврійської, а також Галичини, Закарпаття та Буковини, що перебували у складі Австро-Угорщини. Ці землі стали осереддям революції, втім українські громади поза цими межами – у Москві, Петрограді, Відні, інших більших чи менших населених пунктах, де проживала хоча б невелика кількість політично активних українців – перебували в ідеологічному полі тяжіння української революції та нерідко ставали її дієвою силою.

Революція стала уроком: що треба і чого не слід робити для творення держави.

Архів подій музею: