Музей ХХІ столяття

Інна Яковець, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, подарувала свою монографію Черкаському художньому музею. Монографія присвячена виявленню та обґрунтуванню специфіки розвитку і функціонування художнього музею кінця ХХ – початку ХХІ століття. Актуальність пропонованої автором проблематики зумовлена активізацією музейної діяльності Україні і світі, її трансформацією, зміною місії музею, продиктованими вимогами часу, з одного боку, і відсутністю глибоких наукових досліджень, з іншого.

У книзі аргументованою і логічно обґрунтованою є ідея нової моделі сучасного художнього музею як мистецького патерну культури, представленої з позицій фрактального підходу.

Основні положення Концепції розвитку Черкаського обласного художнього музею (ЧОХМ), запропоновані автором у 2010 р. Уже впроваджено в діяльність нашого музею і є такими, що визначають генеральні напрямки його діяльності на найближчі роки. Матеріали дослідження використовувалися також у практичній діяльності музею при організації та проведенні конференцій, семінарів, форумів, організації виставок тощо.

Положення і висновки дослідження можуть сприяти удосконаленню системи управління музейною справою в Україні, а також розвитку багатопланового співробітництва музеїв різних регіонів країни та зарубіжжя.

Адже у дослідженні Інни Яковець музей виступає центральним елементом культурного простору.

Архів подій музею: